Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Το καθεστώς προσωρινού διακανονισμού για όφειλες στο ΙΚΑ

imageΈως και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες, που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται:
Αναστολή έως την 31η/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, για όσους εργοδότες υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό, με τις εξής προϋποθέσεις:
- Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
- Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31η/12/2010.
- Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, από 01/01/2011 και εφεξής.
- Καταβολή ποσού, που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό αυτό ούτε μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31η/12/2010 οφειλής ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 150 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου