Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Διαβούλευση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Από το site της Ανοιχτής Διακύβερνησης μας έστειλαν την παρακάτω πρόσκληση για όποιον ενδιαφέρετε να προτείνει κάτι για το προεδρικό διάταγμα που θα ρυθμίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια.

Είναι άποψη μας πως όποιος έχει κάτι να προτείνει, καλό είναι να το κάνει...

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικά με την «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
Με το υπο διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος α) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Κανονισμού 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς και ειδικότερα προσδιορίζονται τα όργανα για την παροχή της συνδρομής, και η δημόσια αρχή που  είναι  υπεύθυνη για την επιβολή εφαρμογής του Κανονισμού και β) θεσπίζονται ή εξειδικεύονται  διοικητικές διαδικασίες και προβλέπονται κυρώσεις.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/yme/?p=2107
 

μέχρι την  23η Οκτωβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου