Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ενημέρωση καταναλωτών περί υπαγωγής του Φ.Π.Α. στο νερό την αποχέτευση και τις νέες συνδέσεις

Δημότες και δημότισσες,

Σας πληροφορούμε ότι με την ΠΟΛ 1242/24-11 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, από 22/8/2011 υπάγεται στο Φ.Π.Α η παράδοση νερού, οι υπηρεσίες αποχέτευσης και οι νέες συνδέσεις.
Ως εκ τούτου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν 2859/2000 περί κώδικα ΦΠΑ με συντελεστή 13% στο νερό και συντελεστή 23% στην αποχέτευση και στις νέες συνδέσεις.
    Συνεπώς είμαστε πλέον υποχρεωμένοι, λόγω του γεγονότος ότι ο ΦΠΑ είναι απαιτητός από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του λογαριασμού (περ.α, παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 2859/2000), να εφαρμόσουμε αυστηρή τήρηση του...

ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) που προβλέπει την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε περίπτωση μη εξόφλησης του λογαριασμού, ενώ παράλληλα είμαστε υποχρεωμένοι να διακόπτουμε άμεσα την υδροδότηση σε περίπτωση μη εξόφλησης του λογαριασμού με εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης.
    Παρακαλούμε για την αποφυγή περαιτέρω δυσάρεστων συνεπειών, την άμεση τακτοποίηση των υποχρεώσεων σας, ιδιαιτέρως δε των καθυστερούμενων λογαριασμών.
    Ο Δήμος Πολυγύρου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε τέτοιου είδους επιβαρύνσεις που θίγουν και επιβαρύνουν τον πολίτη αλλά είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να εφαρμόσουμε τα παραπάνω για την απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.
 
Εκ της Δημοτικής Αρχής

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου