Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε.

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42 – 105 63 ΑθήναΑθήνα, 21Φεβρουαρίου  2011
Αρ. πρωτ : Φ4 253
Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

Κοιν: Μέλη Δ.Σ ΕΣΕΕ      

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδ. ΟΠΣ: 296255) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα στόχο έχει την υποστήριξη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις συνθήκες του δυσχερούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε κρίσιμους για τη λειτουργία τους τομείς, όπως χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, τεχνολογικά, προώθησης προϊόντων κ.λπ, στις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας.
Για να συμμετάσχει μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Εμπορικών Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Σ.Ε.Ε. συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Όλες οι λεπτομέρειες και οι οδηγίες  για τον τρόπο υποβολής μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ http://www.esee.gr/page.asp?ID=3901
  Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας, ώστε να ωφεληθούν οι συνάδελφοι μας στην τόσο κρίσιμη στιγμή για το εμπόριο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

             Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Καρανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου