Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Νέα παράταση ρύθμισης οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.2310548876, 2310547887,  FAX: 2310538263, e-mail: empsylth@otenet.gr
 

Νέα παράταση ρύθμισης οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

Έκπτωση 100% στις προασαυξήσεις εάν εξοφληθούν εφάπαξ ή σε 6 διμηνιαίες δόσεις.

Έως τις 31 Μαρτίου μπορούν οι ασφαλισμένοι να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με έκπτωση μέχρι 100%, σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού. Ειδικότερα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για την κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2012.

Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31/12/2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και έχουν καταβάλει την πρώτη δόση. Το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να είναι 2.500 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές, χωρίς τα τέλη καθυστέρησης. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με:
·       Εφάπαξ καταβολή ή έως έξι διμηνιαίες δόσεις και έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών.
·       Σε επτά έως δέκα διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 75% επί των τελών καθυστέρησης.


Το ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης θα είναι 250 ευρώ και η καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης θα γίνεται έως το τέλους του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 30/4/2012.

Δικαιούχοι
Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλισμένοι που:
·       Δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε ρύθμιση.
·       Έχουν απολέσει προηγούμενες ρυθμίσεις
·       Έχουν σε ισχύ άλλη ρύθμιση οφειλών και επιθυμούν ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:
  1. Εάν δεν καταβληθεί το εφάπαξ ποσό ή η πρώτη δόση έως 30/4/2012.
  2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των από 1/1/2012 και μετά τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων.
  4. Από τη μη εξόφληση της ρύθμισης έως την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.
Να σημειωθεί ότι οι μεμονωμένες δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί, μπορούν να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, επί του ποσού της δόσης. Στις χειρόγραφες ρυθμίσεις είναι υποχρεωτική η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών, από 1/1/2012 και εφεξής. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ άλλη ρύθμιση οφειλών και επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει στην αίτηση υπαγωγής να αναφέρουν ρητά την επιθυμία τους για διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και ένταξη στη νέα.


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου