Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Σύσταση ταμείου Εγγύησης για τις ΜΜΕ Επιχειρήσεις


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 -10 5 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012
Αρ. πρωτ: Φ4 456

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

Θέμα : Σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μμε επιχειρήσεις & υπαγωγή των μικρεμπόρων στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για ρύθμιση οφειλών.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Σκοπός του Ταμείου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας στην ελληνική αγορά και η διοχέτευση των απαραίτητων κεφαλαίων που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα.  Ειδικότερα, το Ταμείο στοχεύει στη χορήγηση δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,44 δις ευρώ, μέχρι το 2015, μέσω του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Η ΕΣΕΕ παρακολουθεί από κοντά το θέμα εξειδίκευσης των προϋποθέσεων λειτουργίας του νέου Ταμείου, ώστε να υπάρχει τόσο η ορθή αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όσο και η αναχρηματοδότηση των δανείων ΤΕΜΠΜΕ που πνίγουν τους συναδέλφους.  Είναι αυτονόητο ότι, για κάθε σχετική εξέλιξη θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τροπολογία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπάγονται πλέον στις διατάξεις του νόμου 3869/2012, που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και οι μικροέμποροι.
Όπως προβλέπεται, δικαίωμα ρύθμισης των χρεών τους έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν απασχολούν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης πέραν του ενός εργαζομένου σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι οφειλές από τις εμπορικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 ευρώ.
 Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

   
        Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Καρανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου