Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Αλλαγές στην ΑΠΔ και στη καταβολή εισφορών και προτάσεις ΕΣΕΕ
                         ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
« Η ΕΣΕΕ ζητά  να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επαρκής χρόνος, για την έγκαιρη συγκέντρωση εσόδων για τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών τους »
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με αφορμή την χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή, απέστειλε σχετική επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τις μεταβολές τόσο στον χρόνο υποβολής της Α.Π.Δ., όσο και στον χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα η επιστολή της ΕΣΕΕ αναφέρεται στα εξής:
«…Με τα άρθρα 14, 15 και 16 προβλέπεται πλέον η υποβολή της Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση αντί της υφιστάμενης τριμηνιαίας υποβολής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, αλλά και των λογιστικών γραφείων που εξυπηρετούν ως εξωτερικοί συνεργάτες τις επιχειρήσεις μας, αφού ενδεχομένως θα μεταφέρουν το κόστος υλοποίησης της εν λόγω διάταξης στις επιχειρήσεις μας (αύξηση των αμοιβών τους).
Με το άρθρο 20 προβλέπεται όπως η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλονται  μέχρι την πέμπτη (5) εργάσιμη ημέρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα που παρασχέθηκε η εργασία, σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα που παρασχέθηκε η εργασία.
Αναλογιζόμενοι τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, φρονούμε ότι η εν λόγω ρύθμιση θα τις εξοντώσει οικονομικά, αφού θα υποχρεώνονται να καταβάλουν στο Ι.Κ.Α. άμεσα  τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΣΕΕ ζητά να συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις τόσο για την υποβολή της Α.Π.Δ., όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και στη χειρότερη περίπτωση ο χρόνος υποβολής της Α.Π.Δ. να μειωθεί τουλάχιστον στο δίμηνο.
Επισημαίνεται  ότι οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22, σύμφωνα με τα οποία, περιορίζεται από το 120% στο 100%, το ανώτατο ποσοστό του προσθέτου τέλους στην περίπτωση της εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταργείται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 6 του ν.2972/2001, όπως ισχύει, σε βάρος εργοδοτών, για τυπικές παραλήψεις, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού το Ι.Κ.Α. κατανοεί πως η επιβολή προστίμων και τελών σκοπό έχει να συνετίσει και όχι να εξοντώσει τις επιχειρήσεις
Τέλος, η απόσυρση του άρθρου 49 του νομοσχεδίου το οποίο προέβλεπε την επέκταση ευνοϊκών ρυθμίσεων σε μικροεμπόρους, την παράταση της περιόδου ρύθμισης χρεών από 4 σε 5 έτη, καθώς και τον ορισμό ακατάσχετου ποσού κατάθεσης 1.500 ευρώ, δείχνει ότι οι τράπεζες για άλλη μία φορά χρησιμοποίησαν την ισχύ τους και την επιρροή τους για να αλλάξουν ρυθμίσεις που θα έδιναν τις απαραίτητες ανάσες σε όσους συνεχίζουν τον βιοπορισμό τους από εμπορικές πράξεις και  δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου