Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΕΣΕΕ για απαλλαγή ης αγοράς από προϊόντα μαϊμού


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ΜΑΪΜΟΥ»

            Η ΕΣΕΕ κατέθεσε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ολοκληρωμένη πρόταση για την απαλλαγή της αγοράς από τα προϊόντα παράνομης απομίμησης (προϊόντα μαϊμού).
            Συγκεκριμένα, με σχετική τροπολογία που κατάρτισε η Συνομοσπονδία και προτείνει να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προτείνει:
·        Την αυτεπάγγελτη δέσμευση των παραποιημένων προϊόντων από τις αρμόδιες αρχές.
·        Την δημιουργία ενός ανεξάρτητου σώματος ορκωτών εκτιμητών, το οποίο θα εκτιμά τα δεσμευμένα προϊόντα και θα αποφαίνεται εάν αυτά είναι κλεψίτυπα και αντίγραφα κατοχυρωμένου σήματος ή όχι.
·        Εφόσον το πόρισμα του ανεξάρτητου εκτιμητή είναι θετικό και το εκτιμώμενο αντικείμενο αποτελεί προϊόν παραποίησης, τότε αυτό να καταστρέφεται άμεσα από την αρχή που το δέσμευσε.
Με την παραπάνω πρόταση, η ΕΣΕΕ ζητά από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της αγοράς, δηλαδή την θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας του νόμιμου και οργανωμένου εμπορίου από την κάθε είδους διακίνηση προϊόντων απομίμησης σήματος, που παραβιάζει κατοχυρωμένα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η υλοποίηση της πρότασής μας θα απαλλάξει την αγορά από την παράνομη διακίνηση προϊόντων «μαϊμού» και θα δώσει ένα καθοριστικό πλήγμα στο παρεμπόριο –υπαίθριο ή οργανωμένο, που στερεί το κράτος από φορολογικά έσοδα και τρέφει την παραοικονομία.  Παράλληλα, θα προστατεύσει αποτελεσματικά τους καταναλωτές από την αγορά προϊόντων ανέλεγκτων, αμφισβητούμενης ποιότητας και πολλές φορές επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου