Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Τελευταία στην ελκυστικότητα για ίδρυση επιχειρήσεων η Ελλάδα


Παρά την ανάγκη για ανάπτυξη, η Ελλάδα είναι η λιγότερη ελκυστική μεταξύ 14 χωρών της Ευρώπης για την ίδρυση επιχειρήσεων, όπως προέκυψε από έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομίας της Αυστρίας και στην οποία συμμετείχαν 300 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων.
Η έρευνα καταρρίπτει και ένα "μύθο" που έχει δημιουργηθεί εντός συνόρων και ο οποίος λέει ότι δεν επιλέγεται η χώρα μας για την ίδρυση επιχείρησης λόγω, κατά μεγάλο ποσοστό, του εργασιακού
κόστους και των φόρων που επιβάλλονται. Αντιθέτως, οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν την ελάχιστη σημασία, με 24 και 23% αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν σημαντικά κριτήρια τα ενεργειακά δίκτυα (74%), το καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό (71%), την εξειδίκευση των εργαζομένων (65%) και τα δίκτυα επικοινωνιών και δεδομένων, τα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά πρότυπα και τις επιδοτήσεις στην έρευνα.
Ρόλο παίζει επίσης η πολιτική και η οικονομική κατάσταση της χώρας ενώ μικρότερη σημασία έχουν η κοινωνική δικαιοσύνη και η ποιότητα ζωής.
Στη βαθμολογική κλίμακα της έρευνας με άριστα το 1 ως χειρότερο το 4, η Ελλάδα συγκέντρωσε 3,7, μένοντας στην 14η και τελευταία θέση. Πρώτη είναι η Γερμανία με 1,4 και ακολουθούν η Σουηδία με 1,5, η Ελβετία και η Ολλανδία με 1,8. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου