Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔΡεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Στα 751,39 ευρώ καθορίζεται η βάση υπολογισμού των ποσών επιχορήγησης, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για 40.000 ανέργους και στα 1007,10 ευρώ η βάση για τον αντίστοιχο υπολογισμό προγράμματος διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 4990/171/10.4.2012, που εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης, αποφασίζονται τα εξής:

1. Η τροποποίηση της με αριθμ. 6251/31-03-2010 απόφασής μας «Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων» (ΦΕΚ 364Β), ως προς το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 την οποία αντικαθίσται ως εξής:

«Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης για το ανωτέρω πρόγραμμα, λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ».

2. Η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14354/522/15.9.2011 απόφασής μας «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011» (ΦΕΚ 2163Β) ως προς το εδ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 6 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης για το ανωτέρω πρόγραμμα, λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 1007,10 ευρώ».

ΠΗΓΗ: www..real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου