Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ για το Ελληνικό Εμπόριο


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 
ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 
προς τη νέα Κυβέρνηση
25.06.2012

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ & Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Το εμπόριο αποτελεί ακόμη και σήμερα και παρά τα μεγάλα πλήγματα που έχει δεχτεί από τη μείωση της κατανάλωσης και την δραματική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους «εργοδότες» της ελληνικής οικονομίας. Σημαντικότερος γιατί ακόμα και σήμερα αποτελεί την βασική πύλη εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.

Σήμερα, οι περίπου 280.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν 693.664 άτομα, καλύπτοντας το 18,1% της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ο κλάδος δέχεται ισχυρές πιέσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε απώλεια περίπου 60.000 εμπορικών επιχειρήσεων και 143.563 θέσεων απασχόλησης.

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο πλήθος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνεχώς εντεινόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. Το εμπόριο, ένα κατεξοχήν ανοιχτό επάγγελμα, χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τις κινήσεις της αγοράς, την άμεση διάδραση με τους καταναλωτές και το μεγάλο ρίσκο που καλείται να διαχειριστεί ο επιχειρηματίας.

  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως, μπορεί να γίνει αντιληπτό – και σε αντίθεση με άλλες χώρες – η ελληνική επιχειρηματικότητα βασίστηκε σε εταιρίες μικρού μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και διέθεταν ανέκαθεν τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορούσε την απασχόληση. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους τους, οι ΜμΕ πάντοτε ήταν «ανοικτές» στον κρατικό έλεγχο, κάτι που αναιρεί και μία «παραφιλολογία» ότι δήθεν αυτές ευθύνονται για τον όγκο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και έχει επιβαρύνει τα δημόσια έσοδα. Από την πλευρά της απασχόλησης η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα αποτελούν το μεγάλο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, με το ποσοστό των απασχολουμένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, να ξεπερνά το 85%. Το εμπόριο, ειδικότερα, είναι ένα πεδίο δραστηριοποίησης και απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, πλήττονται από την ανεργία και την περιστασιακή απασχόληση. Ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος του εμπορίου διαφαίνεται και από το δομικό ρόλο που κατέχει στις περιφερειακές αγορές οι οποίες συνιστούν παράγοντα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και πολιτισμού.

 
Σε αυτό το πλαίσιο πάγια θέση της ΕΣΕΕ είναι ότι η εννοιολόγηση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική περίπτωση πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής δομής της χώρας και κατ' επέκταση κάθε αναπτυξιακή στρατηγική να προσαρμόζεται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Και κυρίως η αναδιάρθρωση της πορείας της ελληνικής οικονομίας μετά τη Μεταπολίτευση, πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές ερμηνείες και όχι σε εξωγενή σχήματα που δεν ανταποκρίνονται στις εσωτερικές αναγκαιότητες. Οποιαδήποτε εξωγενής «συνταγή» πρέπει να τίθεται στη διαπραγμάτευση και να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας με τεκμηριωμένες προτάσεις. Η σημασία της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας έχει αναγνωριστεί και ευρωπαϊκά με κάθε δυνατό τρόπο (πχ. Small Business Act), δυστυχώς όμως η πολιτική δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη τόσο τη σημασία όσο και τη μεγάλη συμβολή αυτών των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική ευημερία.
Σήμερα, ο έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας κρίνουμε ότι δεν είναι ο ίδιος με το χθες. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να εισάγει καινοτομίες και να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα:
 • Διαμόρφωση ενός δίχτυ προστάσεις για τις εκατοντάδες υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούνται στο κίνδυνο του λουκέτου. Οι επιπτώσεις των λουκέτων στην κοινωνική συνοχή και στην τοπική αγορά σχετίζονται άμεσα με τα θέματα της εγκληματικότητας και μπορούν να αποβούν μοιραίες για την πλήρη μεταστροφή της εικόνας των πόλεων.
 • H ανάγκη υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη των ΜΜΕ ως μοχλού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.
 • Η σημασία των συνεργείων – συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων με την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναβαθμίζοντας παράλληλα τη διακυβέρνηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Η απλοποίηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματόδοτηση.
 • Μείωση γραφειοκρατίας.
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

 
Η ανάγκη ενίσχυσης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ. Διεθνή αλλά και εγχώρια επιστημονικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και διάφοροι ερευνητικοί φορείς έχουν εδώ και καιρό υπογραμμίσει την ευεργετική επίδραση που θα είχε στην ελληνική οικονομία μία συνεχής και διατηρήσιμη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ο δημόσιος διάλογος που συνόδεψε τις σκέψεις και τις προσπάθειες τόνωσης της ανταγωνιστικότητας διολίσθησε επικίνδυνα σε εσφαλμένες αντιλήψεις του παρελθόντος και σε παγιωμένα «κλισέ» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ούτε βέβαια στα πορίσματα των πρόσφατων οικονομικών επιστημονικών ερευνών. Η στοχοποίηση των Μμ επιχειρήσεων ως υπαίτιες για την καταβαράθρωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μόνο ως μία τέτοια παρωχημένη αντίληψη μπορεί να εκληφθεί.

 
Αντίθετα, η λειτουργία της πραγματικής οικονομίας απέδειξε πως οι Μμ επιχειρήσεις, αν και επλήγησαν πρώτες από τις συνέπειες της ύφεσης, προσπάθησαν να συγκρατήσουν, αν όχι να μειώσουν τις τιμές, με την απορρόφηση των διαδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ και τις συνεχείς προσφορές σε ένα καταναλωτικό κοινό που έβλεπε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά του να συρρικνώνεται καθημερινά. Και αυτό γιατί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται άμεσα ως καταναλωτές τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά και πόσο ασφυκτική μπορεί να γίνει η έλλειψη ρευστότητας. Ο πόλεμος στις Μμ επιχειρήσεις με το πρόσχημα ότι όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά επιζήμιες και γι' αυτό θα πρέπει να παραχωρήσουν τη θέση τους σε στις μεγάλες, όχι μόνο θα οδηγήσει σε κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων (προς όφελος λίγων κολοσσών) και θα εκτινάξει περαιτέρω την ανεργία, αλλά θα προκαλέσει αυτό που οι θιασώτες του ελεύθερου ανταγωνισμού διακηρύττουν ότι προσπαθούν να αποφύγουν: στην ολιγοπωλιακή-μονοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς.

 
Οι μελέτες που προέβλεπαν την ανάκαμψη του ΑΕΠ το τέλος του 2011 ή του 2012, αρκεί η ελληνική οικονομία να εφαρμόσει απόλυτα τους όρους των Μνημονίων, απέτυχε. Υπερ-αισιόδοξες κρίνονται πλέον και οι εκτιμήσεις για την ενίσχυση του ΑΕΠ ως απόρροια του «ανοίγματος» των κλειστών επαγγελμάτων αφού τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν την ελληνική πραγματικότητα, τους παράγοντες που την διαμορφώνουν, τις δομές πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί και τα «στεγανά» τα οποία δεν την αφήνουν να ορθοποδήσει και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της. Μοιραία λοιπόν το αποτέλεσμα της αδυναμίας κατανόησης και ενσωμάτωσης ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε απόκλιση συμπερασμάτων από την οικονομική πραγματικότητα. Η εισαγωγή και χρήση εθνικολογιστικών μεγεθών, τα οποία στη συνέχεια αμφισβητήθηκαν ως ανακριβή, αλλά, και ο μη συνυπολογισμός των χαμένων πόρων από την παραοικονομία στα εθνικολογιστικά μεγέθη, δεν οδηγούν σε αξιόπιστες προβλέψεις. Τέλος, η αυθαίρετη σύνδεση της όξυνσης του ανταγωνισμού με την πτώση των ελληνικών περιθωρίων κέρδους στα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» κατά 15% απαιτεί περισσότερη προσοχή προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων, ενώ δεν τεκμηριώνεται ο τρόπος που οι διαρθρωτικές αλλαγές - μεταρρυθμίσεις θα επιφέρουν την πολυπόθητη μείωση των περιθωρίων κέρδους στα «κλειστά επαγγέλματα».
Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί βραχυχρόνιο στόχο ή επίτευγμα μιας χρονιάς αλλά είναι μία συνεχής-μακροχρόνια προσπάθεια για την παραγωγή ποιοτικών και σχετικά φθηνών, με βάση τα διεθνή πρότυπα, προϊόντων με τα οφέλη να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Αντί να λιθοβολούνται οι ελληνικές Μμ επιχειρήσεις και να απαιτείται η κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού του ιδιωτικού τομέα καθώς και η περαιτέρω μείωση των μισθών ως μέτρα απαραίτητα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, θα ήταν καλύτερο οι προσπάθειες βελτίωσης των δομών της ελληνικής οικονομίας να επικεντρωθούν στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Ζητήματα καίριας σημασίας, η επίλυση των οποίων θα ενίσχυε δυναμικά και σε βάθος χρόνου την οικονομία, όπως ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ουσιαστική ενίσχυση της διαφάνειας, η έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η οργάνωση και τόνωση της επιστημονικής έρευνας, η συνεχής και υψηλού επιπέδου κατάρτιση των εργαζομένων, η ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η βελτίωση των υποδομών, η ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης και γενικά η ψηφιοποίηση στο δημόσιο τομέα, η δημιουργία ενός απλού και ξεκάθαρου φορολογικού συστήματος χωρίς παράθυρα και μπαλώματα και γενικότερα η άρση των όλων στρεβλώσεων που προκαλούνται στην αγορά από δυσλειτουργίες του κράτους και που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα άμεσα και δίχως κόστος, παραμένουν ανοιχτά.
ΛΟΥΚΕΤΑ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 
Το ελληνικό εμπόριο έχει εισέλθει σε μία βαθειά ύφεση με αυξανόμενα «λουκέτα» και δραματικές μειώσεις στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ (Μάρτιος 2012) μόνο στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά τα λουκέτα παρουσίασαν 30% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα διαχρονικά αποτελέσματα του κέντρου της Αθήνας. Αναλυτικά η μελέτη βρίσκεται στη διάθεση σας.

 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΡΜΟΥ 
15,0% 
24,3% 
22,3% 
286 
72 
25,2% 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
15,0% 
24,6% 
23,2% 
220 
65 
29,5% 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
20,5% 
18,6% 
25,7% 
285 
87 
30,5% 
ΣΤΑΔΙΟΥ 
24,6% 
33,8% 
31,5% 
322 
135 
42% 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
14,8% 
20,7% 
22,1% 
969 
254 
26,2% 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
- 
13,8% 
14,4% 
141 
39 
27,6% 
ΕΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 
- 
23,3% 
20,8% 
167 
53 
31,7% 
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
- 
29,6% 
28,5% 
290 
98 
33,8% 
ΣΟΛΩΝΟΣ 
- 
22,0%
42,0% 
229 
58 
25,3% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
18% 
23,4% 
24,4% 
2.909 
861 
29, 6% 
ΣΚΟΥΦΑ 
5,7% 
17,0% 
16,4% 
109 
23 
21,1% 
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 
21,6% 
29,0% 
34,8% 
92 
31 
33,7% 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 
14,0% 
12,5% 
21,7% 
154 
16 
10,4% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
12,5%
18,6% 
23,7% 
355 
70 
19,7% 

 

Κέντρο της Αθήνας – Μάρτιος 2012


 
Στην παρούσα συγκυρία και σύμφωνα με τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το κλείσιμο ενός τόσο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και μάλιστα σε τόσο λόγο χρόνο, χωρίς σχεδιασμό ή δυνατότητας εύρεσης απασχόλησης σε άλλο κλάδο, έχει ήδη ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Κάθε κλείσιμο μιας επιχείρησης υπολογίζεται ότι επιβαρύνει ετησίως το κράτος από 13.000 έως 285.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος (στοιχεία από σχετική έρευνα ΕΣΕΕ), από την απώλεια φόρων, δημοτικών τελών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος από ενοίκια, καταβολή επιδομάτων ανεργίας, κλπ. Σωρευτικά, η συνολική απώλεια για το κράτος μπορεί και να ξεπεράσει τα 8 δις. ευρώ ετησίως.

 
Οι αναφορές περί κανονιστικών ρυθμίσεων στο χώρο του λιανεμπορίου με πρόφαση την απελευθέρωση του κλάδου, μάλλον αγνοούν την πραγματικότητα. Τουναντίον, οι ανάγκη της κρατικής παρέμβασης σχετίζεται με την άναρχη και χωρίς σχέδιο εγκατάσταση πολυχώρων και πολυκαταστημάτων, τα οποία με το πρόσχημα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, στην πραγματικότητα συμβάλλουν σε αυξήσεις τιμών –βλ. τρόφιμα, εγκατάλειψη κέντρων των πόλεων με τα αυξανόμενα λουκέτα –αύξηση εγκληματικότητας, ρήξη της κοινωνικής συνοχής και απώλεια θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο της ΕΣΕΕ «Πιλοτική ΓΕΩΒΑΣΗ - χωροθέτηση εμπορίου» όπου αποτυπώνονται οι επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του εμπορίου σε χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

 
Παράλληλα, άποψη της ΕΣΕΕ είναι ότι καμία «φορο-επιδρομή» δεν πρόκειται να επιλύσει το αναπτυξιακό πρόβλημα που είναι και ο μόνος δρόμος για την έξοδο από την κρίση. Είναι απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και η διάχυση πόρων από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία για να ενισχυθεί η ρευστότητα της αγοράς.

 
Η αύξηση του ΦΠΑ επέφερε, όπως ήταν αναμενόμενο περαιτέρω μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς δεν είναι πλέον δυνατόν να απορροφηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

 Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, με ανώτερο συντελεστή αυτό του 23%, που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα,  και σε συνδυασμό με άλλα φοροεισπρακτικά μέτρα, έχουν πλήξει καίρια την κατανάλωση και έχουν οδηγήσει ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας στη φτώχεια. Τα έσοδα όμως του κράτους από την επιβολή των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ στο εμπόριο δεν έχουν αυξηθεί, όπως θα περίμενε ίσως κανείς, αλλά σε σχέση με το 2008 έχουν μειωθεί κατά 22% περίπου (15 δις.  έναντι 11.7δις). Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ραγδαία υποχώρηση της κατανάλωσης, τα έσοδα της οποίας δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν οι αυξημένοι συντελεστές. Αντίθετα, εάν η το υπουργείο οικονομικών αποφάσιζε μία αποκλιμάκωση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 400 μονάδες βάσης (από 23% σε 19%), εξαιρώντας τον κλάδο των οχημάτων, τότε θα πετύχαινε:
 • Να εισπράξει τα ίδια έσοδα μέσα στην επόμενη διετία, με αυστηρό έλεγχο της αγοράς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση φοροδιαφυγής και παράλληλα συμφωνία κυρίων με τους εμπόρους για συγκράτηση, αν όχι πτώση των τιμών.
 • Βελτίωση του κλίματος στην αγορά και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μετά την σφοδρή πτώση τα τελευταία χρόνια.
 •  Να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις με τόνωση των πωλήσεων, διατηρώντας τες έτσι ζωντανές και εισπράττοντας το ίδιο έσοδα
 • Βελτίωση τη ρευστότητας στην αγορά.

 


 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η επιβίωση, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η ανταγωνιστικότητα της εμπορικής επιχείρησης μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, συνδέονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Θεωρούμε ότι η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για το εμπόριο η οποία θα ενταχθεί σε ένα γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας, μέσω επιλεγμένων και στοχευμένων δράσεων, θα παράξει πολλαπλά οφέλη για την Εθνική Οικονομία και θα αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού εμπορίου στο νέο, έντονα ανταγωνιστικό λόγω κρίσης, γεωπολιτικό περιβάλλον της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, προσδοκούμε στην άμεση υλοποίησή της, τώρα που είναι εφικτή και αναγκαία η δημιουργία υποδομής για την ενδυνάμωση του ελληνικού εμπορίου, ώστε αυτό να παίξει το ρόλο του εργαλείου πρώτης γραμμής για την έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει –ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία- να εξισορροπηθεί το «τρίγωνο» ΤΙΜΕΣ –ΜΙΣΘΟΙ-ΦΟΡΟΙ.


1. Φορολογία

 
Ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και αφορούν στο διακανονισμό όλων των εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών. Αναλυτικότερα, τα φλέγοντα θέματα είναι:
Α) Η ρύθμιση των οφειλομένων.
Β) Ο εξορθολογισμός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η ισχύς αυτών και επί των εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Γ) Η δραστική μείωση των παραβόλων και της προβεβαίωσης του φόρου για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
Δ) Η άμεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της Διοίκησης
Ε) Η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης για μικροφειλέτες του Δημοσίου.
ΣΤ) Η άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες, με καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας (το προβλέπει ο ν.3842/2010)
Η) Η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α., με άμεση εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης (άμεσα λόγω τουριστικής περιόδου)
Θ) Αναφορικά με τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής , είτε ως προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχική (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), προτείνουμε φόρο με συντελεστή 15% επί των κερδών. Για τα διανεμόμενα στους εταίρους ή μετόχους κέρδη να υπάρχει φορολογία μερισμάτων με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
Ι) Άμεση ρύθμιση για φορολογία της ακίνητης περιουσίας, με το Φ.Α.Π., με αφορολόγητο όριο στα 400.000,00 € ανά φυσικό πρόσωπο, με απαλλαγή φόρου για όσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστημα, αυτά δεν αποφέρουν έσοδα. Παράλληλα προτείνουμε την ενοποίηση των πολλών και διαφόρων φόρων επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων και κατάργηση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

 

Η υιοθέτηση αρχών σαφήνειας, απλούστευσης, διαφάνειας και διαχρονικότητας στο φορολογικό σύστημα αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται:
 • Ένα ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές.
 • Η κατάργηση των έκτακτων εισφορών.
 • Η άμεση, συνεπής και συστηματική επιστροφή του Φ.Π.Α προς τις επιχειρήσεις.
 • Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί το επενδυτικό περιβάλλον. Στον συγκεκριμένο τομέα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντι των γειτονικών χωρών.
 • Εκ νέου εισαγωγή της τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ σε δόσεις.
 • Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν.
 • Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές.
 • Η καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με διαιτητικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα και γραφειοκρατική σημερινή κατάσταση.
 • Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
 • Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές.
 • Τέλος προτείνουμε μια περίοδο "παγώματος" έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου και φυσικά όχι χαρίσματος, όλων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και Μμε επιχειρήσεων για να συνέλθει η αγορά και να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Ουσιαστικά ζητάμε να μας επιστραφεί ο χρόνος της παρατεταμένης ακυβερνησίας κατά την διάρκεια της οποίας η αγορά στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.
Παρακάτω παρατίθενται μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, ΙΝ.ΕΜ.Υ – Ε.Σ.Ε.Ε., οι οποίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης από την παρούσα Κυβέρνηση, των παραπάνω θέσεων/προτάσεων του φορέα.

 
Α) Υποθετικά σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των
εμπορικών επιχειρήσεων


 

Παράδειγμα 1:
Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ

και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών). 
Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης
με βάση τα φορολογητέα κέρδη της
100.000 ευρώ / 2 = 50.000 : επιχειρηματική αμοιβή
100.000 ευρώ / 2 = 50.000 : τελικό φορολογητέο ποσό


Υφιστάμενος συντελεστής : 20%
Μειωμένος συντελεστής : 10%  


50.000 * 0,2 = 10.000 ευρώ
50.000 * 0,1 = 5.000 ευρώ,


Προκύπτουσα Φορολογική ελάφρυνση: 5.000 ευρώ


Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υπό
την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο θα διατηρήσει του υπαλλήλους που διαθέτει
αλλά θα προβεί και στην πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζομένου. 


Υπολογισμός Εισφορών:


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό
    751,39 ευρώ
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό
751,39 ευρώ 
77,14 * 3 = 231,42 ευρώ


Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3

εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ
(965,99 * 14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1)


Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από την Ο.Ε. εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ και άνω.


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

     ευρώ.
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

    ευρώ. 
(77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για     
4 εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ.
(965,99 * 14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2)


Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον
εργαζομένου 


54.095,44 ευρώ - 40.571,58 ευρώ =     = 13.523,86 ευρώ / χρόνο

 


 

Σχολιασμός Παραδείγματος 1

 
Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα απολύσουν κάποιον ή κάποιους από τους εργαζόμενούς τους αλλά παράλληλα θα πρέπει να διατηρήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό που διαθέτουν και αν είναι δυνατόν να το αυξήσουν, μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου. Μπορεί με μία πρώτη ματιά η παροχή αυτού του κινήτρου να κρίνεται ασύμφορη για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αφού ναι μεν γλιτώνει 5.000 ευρώ ετησίως από τη μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης αλλά από την άλλη αναγκάζεται να πληρώνει 13.523,86 ευρώ παραπάνω ετησίως εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων που προκύπτουν (επιπλέον μισθός, ασφαλιστικές εισφορές και Φ.Μ.Υ. σε ετήσια βάση), τα μεσομακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα όμως που προκύπτουν από μία τέτοια ενέργεια – επιλογή είναι σημαντικά τόσο για την πορεία της επιχείρησής του όσο και για την βελτίωση της υπάρχουσας εικόνας – ψυχολογίας στην αγορά εργασίας.

 
Για την μεν επιχείρηση, η προσθήκη ενός επιπλέον εργαζομένου στο έμψυχο δυναμικό της θα συμβάλλει στη αύξηση της κερδοφορίας της λόγω της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών και της ανόδου της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Από την άλλη πλευρά, για το ίδιο το κράτος η απώλεια των φορολογικών εσόδων υπερκαλύπτεται από τις ευεργετικές επιδράσεις που θα προκληθούν από τη μείωση της ανεργίας, της μαύρης εργασίας και της συμμετοχής όλο και περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, με άμεσο αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ύφεσης μέσω της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Άλλωστε ισχύει ότι για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο, ο οποίος προηγουμένως ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., το Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής επιδόματος ανεργίας και επομένως εξοικονομεί πολύτιμους πόρους με τους οποίους μπορεί να εξυπηρετήσει άλλες πιο επιτακτικές ανάγκες. Μία δεύτερη ευεργετική παράμετρος της μείωσης της ανεργίας και της ένταξης όλο και περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία , είναι η τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης που με τη σειρά της θα συνδράμει στην ενεργοποίηση – δραστηριοποίηση της αγοράς λόγω της αύξησης της ρευστότητας. Η εισροή χρήματος θα δώσει στην ουσία χείρα βοηθείας, μέσω της αύξησης των εισπράξεων εκείνων των επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης (λουκέτου) ενώ ευνοημένο από την όλη κατάσταση θα είναι και το ελληνικό κράτος καθώς από τη στιγμή που παρατηρείται άνοδος της αγοραστικής κίνησης στην αγορά , θα αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και συνεπώς και τα φορολογικά έσοδα.

 

Παράδειγμα 2:
Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη
50.000 ευρώ

και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών).
Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης
με βάση τα φορολογητέα κέρδη της  
50.000 ευρώ / 2 = 25.000 : επιχειρηματική αμοιβή
50.000 ευρώ / 2 = 25.000 : τελικό φορολογητέο ποσό


Υφιστάμενος συντελεστής : 20%
Μειωμένος συντελεστής : 10%


25.000 * 0,2 = 5.000 ευρώ
25.000 * 0,1 = 2.500 ευρώ,


Προκύπτουσα Φορολογική ελάφρυνση: 2.500 ευρώ


Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υπό
την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο δεν θα απολύσει κάποιον από τους υπαλλήλους
που διαθέτει αλλά θα προσπαθήσει, σε πρώτο στάδιο να διατηρήσει τον υφιστάμενο
αριθμό εργαζομένων και σε δεύτερο στάδιο, εάν της το επιτρέπουν τα οικονομικά της να
προβεί στην πρόσληψη ακόμη ενός ατόμου.


Υπολογισμών Εισφορών:


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό
    751,39 ευρώ
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό

751,39 ευρώ
77,14 * 3 = 231,42 ευρώ


Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3.
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ
(965,99 * 14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1)
Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από την Ο.Ε. εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ και άνω.


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

     ευρώ.
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

    ευρώ. 
(77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για     
4 εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ.
(965,99 * 14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2)


Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον
εργαζομένου 


54.095,44 ευρώ - 40.571,58 ευρώ =     = 13.523,86 ευρώ / χρόνο

 

Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 5.000 ευρώ σε 2.500 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απολύσουν κάποιον ή κάποιους από τους εργαζόμενούς τους αλλά , αναλογιζόμενοι και τα μειωμένα φορολογητέα κέρδη που εμφανίζουν σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν σαν κύριο μέλημά τους να διατηρήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό και σε δεύτερη φάση αν είναι δυνατόν να το αυξήσουν, μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου.
Σε περίπτωση λοιπόν που ο επιχειρηματίας διατηρήσει τους εργαζομένους που απασχολεί (3 μισθωτούς) τότε προκύπτει μία φορολογική ελάφρυνση της τάξεως των 2.500 ευρώ, η οποία σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί σαφώς πιο συμφέρουσα σε σύγκριση με την εύκολη λύση της απόλυσης κάποιου – κάποιων εργαζομένων. Η τελευταία επιλογή μπορεί να αποφέρει στον ιδιοκτήτη της εμπορικής επιχείρησης κάποια πρόσκαιρα και εφήμερα θετικά αποτελέσματα, όπως η άμεση μείωση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους της εταιρείας του καθώς και η συρρίκνωση των υποχρεώσεών του απέναντι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ( Ι.Κ.Α.) . σε μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα , με την επιλογή της διατήρησης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, όχι μόνο επωμίζεται χαμηλότερο φορολογικό βάρος (περίπου 2.500 ευρώ το χρόνο) αλλά βελτιώνει τις συνθήκες κερδοφορίας και υγιούς λειτουργίας της επιχείρησής του μέσω της αύξησης της πελατείας του , της διαρκούς συσσώρευσης - απόκτησης τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων και συνεπώς της βελτίωσης της αποδοτικότητας του προσωπικού καθώς επίσης και μέσω της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και της δημιουργίας οικογενειακού κλίματος, κάνοντας έτσι πιο ευχάριστες τις συνθήκες εργασίας. Εάν τελικά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αποφασίσει να προσλάβει ένα ακόμη μισθωτό υπάλληλο, ισχύουν τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφερθεί στην ανάλυση του παραδείγματος 1.

 

Παράδειγμα 3:
Νομικό πρόσωπο ( Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) με φορολογητέα κέρδη 100.000

Ευρώ και άνω και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών).
Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης
με βάση τα φορολογητέα κέρδη της  
100.000 * 0,2 = 20.000 ευρώ


Υφιστάμενος συντελεστής : 20%
Μειωμένος συντελεστής : 10%


100.000 * 0,2 = 20.000 ευρώ
100.000 * 0,1 = 10.000 ευρώ,


Προκύπτουσα Φορολογική ελάφρυνση: 10.000 ευρώ


Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υπό
την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο θα διατηρήσει τους υπαλλήλους που διαθέτει
(3 μισθωτοί) αλλά θα προβεί και στην πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζομένου.


Υπολογισμός Εισφορών:


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό
    751,39 ευρώ
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό

751,39 ευρώ
77,14 * 3 = 231,42 ευρώ


Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3.
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ
(965,99 * 14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1)


Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από το νομικό πρόσωπο (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ.


Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

     ευρώ.
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ


Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 751,39

    ευρώ. 
(77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για     
4 εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ.
(965,99 * 14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2)


Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον
εργαζομένου 


54.095,44 ευρώ - 40.571,58 ευρώ =     = 13.523,86 ευρώ / χρόνο

 


 

Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 20.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στη πρόσληψη ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μπορεί να κοστίζει επιπλέον 13.523,86 ευρώ για τον επιχειρηματία ανά έτος, τα οφέλη όμως που θα αποκομίσει ο τελευταίος από μία τέτοια ενέργεια σε βάθος χρόνου θα είναι περισσότερα. Ο συμψηφισμός της φοροελάφρυνσης και του επιπλέον ετήσιου κόστους μισθοδοσίας που προκύπτει από τη πρόσληψη ενός ακόμη μισθωτού μπορεί να είναι επιβαρυντική κατά 3.523,86 (13.523,86 - 10.000) ευρώ για τον ιδιοκτήτη της εμπορικής επιχείρησης, μακροχρόνια όμως η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η απόκτηση τεχνογνωσίας και ειδικών δεξιοτήτων καθώς και η σφυρηλάτηση των σχέσεων εντός του χώρου εργασίας θα συμβάλλουν στη επίτευξη του πρωτεύοντα στόχου της επιχείρησης , της βιωσιμότητάς της, και σε μεταγενέστερο επίπεδο θα της προσδώσουν μία νέα δυναμική, μέσω της οποίας θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

 

Παράδειγμα:

 


 

Πίνακας: Καταγραφή ποσοτικών μεταβλητών – Συνολική φορολογική υποχρέωση προς Δημόσιο
Μεταβλητές  (1)

Υφιστάμενη φορολογική επιβάρυνση μετά και την επιβολή των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου 
(2)

Μείωση φορολογικού συντελεστή επί των καθαρών κερδών από 20% σε 10% (μείωση ΦΕΝΠ κατά 50%) και διατήρηση των θέσεων εργασίας
(3)

Μείωση ΦΕΝΠ κατά 50% και πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου με μηνιαίο μισθό 751,39 ευρώ και χωρίς καμία εργασιακή εμπειρία
ΦΕΝΠ 
12.000 
6.000 
6.000 
ΦΕΦΠ 1ου εταίρου
5.320 
5.320 
5.320 
Επιπλέον ΦΕΦΠ 1ου εταίρου
+440  
+ 440 
+440 
ΦΕΦΠ 2ου εταίρου
5.320 
5.320 
5.320 
Επιπλέον ΦΕΦΠ 2ου εταίρου 
+440 
+ 440  +440 
ΦΠΑ 
33.000 
33.000 
33.000 
Αρχικός ΦΑΠ 1ου εταίρου 
0
0
0
Επιπλέον ΦΑΠ 1ου εταίρου
+500

+ 500
 

+ 500
 
Τελικός ΦΑΠ 1ου εταίρου 
500
500 
500 
Αρχικός ΦΑΠ 2ου εταίρου 
70 
70 
70 
Επιπλέον ΦΑΠ 2ου εταίρου 
+470
+470  + 470 
Τελικός ΦΑΠ 2ου εταίρου
540
540 
540 
Αρχική Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 1ου εταίρου 
600 
600 
600 
Επιπλέον Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 1ου εταίρου 
+150
+150 
0 
Συνολική Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 1ου εταίρου
750 
750 
600 
Αρχική Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 2ου εταίρου 
600 
600 
600 
Επιπλέον Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 2ου εταίρου 
+150
+150 
0 
Συνολική Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ 2 ου εταίρου
750 
750 
600 
Έκτακτη Εισφορά 1ου εταίρου  
600  
600  
600  
Έκτακτη Εισφορά 2ου εταίρου 
600 
600 
600 
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 1ου εταίρου 
300 
300 
300 
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 2ου εταίρου 
300 
300 
300 
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ
613
613
613
ΔΕΗ 
2.400 
2.400 
2.400 
Ειδικό τέλος στα ακίνητα 1ου εταίρου (είσπραξη από ΔΕΗ)
693 
693 
693 
Ειδικό τέλος στα ακίνητα 2ου εταίρου (είσπραξη από ΔΕΗ)
1.380 
1.380 
1.380 
Ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ  
7.500 
7.500 
7.500 
Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ 1ου εταίρου 
120 
120 
120 
Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ 2ου εταίρου 
120 
120 
120 
Ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΑ και εργοδοτικές εισφορές + ΤΕΑΥΕΚ 
21.688
21.688
21.688 + 3.004,4 + 315,5
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) 
538
538
538 + 77
Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών
250
250
250
Σύνολο 
92.329 95.282
86.329 89.282
89.425,1 92.378
Μεταβολές 
-6,5% -6,29%
-3,15% -3,04

Επεξήγηση Μεταβλητών Παραδείγματος :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου