Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012
Αρ. πρωτ : Φ1.1.1399
Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με έγγραφο της που απηύθυνε προς την ΕΣΕΕ, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναφέρθηκε στον έλεγχο και στην καταστολή του παρεμπορίου, που είναι γεγονός ότι τελευταία αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός μας ενημέρωσε για το έργο του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), το οποίο συμπλήρωσε ένα μήνα λειτουργίας κωδικοποιώντας τα στοιχεία παράνομης εισόδου και διακίνησης εμπορευμάτων, ώστε να καταστήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την πάταξη του παρεμπορίου.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά από τις απαραίτητες διερευνήσεις, διαπιστώθηκε
α) απουσία υποδομών καταστροφής, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και μεταφοράς των κατασχεμένων προϊόντων (φορτηγά, μεγάλοι σπαστήρες κλπ),
β) σημαντικές ελλείψεις σε οικονομικούς πόρους που δυσχεραίνουν την οργάνωση των καθημερινών ελεγκτικών επιχειρήσεων (καύσιμα, σπρέι κλπ.).
Για την άρση αυτών των δυσκολιών, απαραίτητη είναι η συνδρομή και των Οργανώσεών μας.  Οι Εμπορικοί Σύλλογοι πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα σε τοπικό επίπεδο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών που βρίσκονται, ώστε να εξασφαλιστεί το κατά τόπο απαραίτητο υλικό για την καταστολή του παρεμπορίου και οι επαρκείς χώροι αποθήκευσης των κατασχεθέντων παράνομων προϊόντων.
Η εθνική προσπάθεια που φαίνεται ότι επιτέλους διαμορφώνεται με γνώμονα τον έλεγχο και τον περιορισμό του παρεμπορίου ήταν ανέκαθεν το κυρίαρχο αίτημα του κλάδου μας και ως εκ τούτου η συμβολή μας εκτός από αυτονόητη είναι και κρίσιμης σημασίας.  Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, απέραντοι χώροι, στεγασμένοι και μη, δημοτικοί ή νομαρχιακοί, που δεν χρησιμοποιούνται και τοπικά κονδύλια, που χάνονται μέσα σε αντιπαραγωγικές δράσεις. 
Είναι χρέος όλων μας να συνεννοηθούμε με τις τοπικές κοινωνίες και να ανακατευθύνουμε όλους αυτούς τους πόρους προς την πάταξη του παρεμπορίου, ώστε να σταματήσει επιτέλους η παράνομη πώληση στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, που προσβάλλει το επάγγελμά μας, τη χώρα και τους θεσμούς της.
Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

   
        Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Καρανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου