Ανάλυση Νέων Μισθών ανά Κατηγορία

Από την ΕΣΕΕ μας απεστάλει η Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου του Εμπορίου.

Μπορείτε να βρείτε την Ερμηνευτική Εγκύκλιο της ΕΣΕΕ για την ΣΣΕ ,το πλήρες κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2012 καθώς και τον πίνακα με τις ειδικότητες και τους μισθούς εργαζομένων. 

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου