Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Που φτάσαμε;;;

"«Ξεπουλήστε ακίνητα για την Εφορία»: Θηρι ώδεις εισπρακτικές λογικές και η διάλυση του κοινωνικού ιστού" http://feedly.com/k/ZPj9kx

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Λειτουργία και υποχρεώσεις καταστημάτων την περίοδο του Πάσχα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Λειτουργία και υποχρεώσεις καταστημάτων την περίοδο του Πάσχα»

Ενόψει των εορτών του Πάσχα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα ισχύσει το συνεχές και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο λειτουργίας είναι 13.00-19.00 και το Μεγάλο Σάββατο 09.00-15.00 για την Αθήνα και τον Πειραιά και 10.00-18.00 για τη Θεσσαλονίκη.  Για τις επί μέρους περιοχές, προτρέπουμε τους καταναλωτές να συμβουλευθούν τα εορταστικά ωράρια που καθορίζονται από τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 435/76, τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.
Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα, και κατά τις διατάξεις του «Καλλικράτη», μπορεί να εισαχθεί μόνο με απόφαση του οικείου Δήμου, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη του Πάσχα, στην οποία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 9280/196/1-4-2013, μεταφέρθηκε η αργία της Πρωτομαγιάς.
Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για την καταβολή του Δώρου Πάσχα, υπενθυμίζεται ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο και η πληρωμή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 19040/1981, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 ν. 1082/1980, καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα, όπου προβλέπεται ότι:
Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την αρχή του έτους.
Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Η καταβολή του Δώρου γίνεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945, όπως ισχύει. Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων. Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Να επισημανθεί δε, ότι ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί, σε κανένα έμπορο.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Νέος τρόπος σήμανσης των φορολογικών στοιχείωνΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ : Φ3 507

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα, σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1ης Μαΐου 2013 τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στον τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών), μέσω των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικών μηχανισμών), όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1221/31.12.2012 του Υπουργείου Οικονομικών (επισυνάπτεται στην παρούσα).
Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα παρακάτω σημεία:
  • Ο εκδότης των παραστατικών θα πρέπει να διαθέτει ειδικό φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) και ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
  • Όλες οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν καθημερινά τα στοιχεία των πωλήσεών τους στη ΓΓΠΣ. Η διαβίβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από σχετική επεξεργασία του λογισμικού  και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ».
Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι φορολογικών μηχανισμών πρέπει να διαθέτουν νέο ειδικό λογισμικό, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές συλλογής πληροφοριών, επεξεργασίας και διαβίβασης στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή να μεριμνήσουν για την κατάλληλη προσαρμογή του ήδη εγκατεστημένου λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων.
Αναφορικά με πιθανά προβλήματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος λειτουργίας των ΕΑΦΔΣΣ φαίνεται να  είναι συμβατός μόνο με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α.  Αντίθετα, οι μηχανισμοί τύπου Β, που απλά διαβιβάζουν τη σήμανση στο εμπορολογιστικό πρόγραμμα αλλά δεν ολοκληρώνουν την εκτύπωση, δεν φαίνεται να υποστηρίζουν τις νέες προδιαγραφές.  Περαιτέρω, είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα με τα γραφικά και τις φόρμες των παραστατικών που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις έξι γραμμές κειμένου.
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

            Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Καρανίκας

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ομιλία της Αντιπροσώπου της Ένωσης κ. Στέλλας Μπαλάση στην Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕΣτην Αθήνα το Σάββατο 20 Απριλίου και την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου  

             
 Ομιλία της Αντιπροσώπου του Εμπορικού Συλλόγου Πολυγύρου  κ. Στέλλας Μπαλάση

 Αγαπητοί Συνάδελφοι

   Την προσπάθεια των κυβερνητικών εταίρων σχολίασε με εγκωμιαστικά  σχόλια ο πρωθυπουργός στο συνέδριο (economist).
   Προς την Τρόικα που ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη ακόμη να εφαρμόσει την πρακτική του ( ενιαίου φορολογικού συντελεστή) έστειλε επίσης μήνυμα για φορολογικές ελαφρύνσεις λέγοντας, ότι πρέπει να εξεταστεί μία γενική μείωση του Φ.Π.Α που δεν θα περιοριστεί στο χώρο της εστίασης, γιατί όλες οι ανταγωνιστικές χώρες έχουν το Φ.Π.Α στο 8%-10%.
    Καλό το αισιόδοξο μήνυμα αλλά το κλίμα της εσωτερικής αγοράς δεν πρόκειται να βελτιωθεί όταν τα λουκέτα συνεχίζουν, η φυγή στο εξωτερικό είναι καθημερινή, η ανεργία, η φτώχια, η πείνα πολλαπλασιάζονται.
Τα έσοδα του Φ.Π.Α εξακολουθούν να εμφανίζουν προβλήματα από το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.
Ξένοι επενδυτές ανύπαρκτοι! Θα σπεύσουν, φυσικά, με τη μείωση του Φ.Π.Α.
     Η εικόνα της Ελλάδας βρίσκεται σε αποσύνθεση και δεν θα αλλάξει εάν δεν αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι πρέπει να αποδεχτούν τα αιτήματα, τις προτάσεις, τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις για ένα φορολογικό καθεστώς που δεν θα εξοντώνει.
Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα τον Ιούνιο. Γνωρίζουν ότι η λιτότητα δεν είναι μεταρρύθμιση! Γνωρίζουν ότι όταν επιβάλεις μέτρα λιτότητας εν μέσω κρίσης κινδυνεύεις να μη βγεις ποτέ από το τούνελ, γιατί η αύξηση των φόρων και η μείωση των δαπανών αποδυναμώνουν τις δυνατότητες της οικονομίας.
Αυτή είναι η αξιοσύνη της Κυβέρνησης προς την Επιχειρηματικότητα!

     Συνάδελφοι

    Έχουμε έπαινο από τον κ. Ράιχενμπαχ, ο οποίος είπε, ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασιστικότητα και ικανότητα να συνεχίσει το μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων αξιοποιώντας τα κοινοτικά κονδύλια και κάνοντας ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της ρευστότητας.

     Η ΕΣΕΕ δηλώνει:  

    Αντέξαμε μέχρι το 2013 και κατορθώσαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων και μπορούμε να σχεδιάσουμε για την περίοδο 2014-2020 γιατί στη χώρα μας θα διατεθούν  18,5 δις από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.
Η εμπιστοσύνη όμως κλονίστηκε και ιδιαίτερα κλονίστηκε  από τους νέους ανθρώπους που έπαψαν να κάνουν όνειρα, ξέροντας τι τους επιφυλάσσει το αύριο με τις οριζόντιες πολιτικές και το κακό της υπερφορολόγησης. Ξέρουν ότι τα δανεικά με δανεικά δεν σβήνουν αλλά υπερχρεώνουν ακόμη περισσότερο την Πατρίδα. Ξέρουν ότι η Ανάπτυξη δεν προσδιορίζετε μόνο από τις κεντρικές φόρμουλες τύπου ΕΣΠΑ, αλλά με μέτρα ανάπτυξης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
     Εμείς οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματικοί φορείς και η ιδιωτική πρωτοβουλία παλεύουμε για τη δουλειά μας και την οικογένειά μας. Προσπαθούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί αλλά οι πλάτες της μικρομεσαίας επιχείρησης δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη.

                                          Κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.
     Προκειμένου να απελευθερωθεί η δόση των 8,8 δις ( αυτό συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο) η Τρόικα ζήτησε οι ρυθμίσεις να συμπεριληφθούν στο Νομοσχέδιο (σκούπα) μέχρι 13 Μαΐου. Αυτό το Νομοσχέδιο αφορά την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και η ΕΣΕΕ το γνωρίζει. Σήμερα χωρίς διλλήματα, με μία πρόταση συγκεκριμένη, προτείνω όχι στη κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.
                                                 Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.
Ρευστότητα  μπορεί να προσφέρει το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο το οποίο προωθείται από την Κυβέρνηση και θα είναι έτοιμο τέλος του έτους με εγγύηση του Ελληνικού κράτους. Πηγές: από δημόσια χρηματοδότηση, κεφάλαια διεθνών οργανισμών και ινστιτούτων και από ιδιώτες επενδυτές,
Προσπάθειες και μέτρα για τη βοήθεια των μικρομεσαίων τα στηρίζουμε, γιατί θέλουμε Ανάπτυξη, Ελληνική παραγωγή και ώθηση στο εμπόριο και τις εξαγωγές.
Θέλουμε ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης με ανθρώπινους μισθούς, ανθρώπινες συντάξεις για να ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια μας και την αξιοπιστία μας.
Έτσι θα ξανακερδίσουμε τη νεολαία μας και θα σταματήσει η φυγή από τη χώρα μας.
Η εποχή της μετανάστευσης των εργατών τελείωσε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τους νέους επιστήμονες να μεταναστεύσουν.
Το πνεύμα το Ελληνικό το Αθάνατο πρέπει να μένει στη χώρα!!!

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ,ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ: Φ1.1.475

Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ,ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φαίνεται ότι η κρίση που πλήττει την αγορά εδώ και τρία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή και από τα δικαστήρια, τα οποία δείχνουν να αναγνωρίζουν πλέον τη δεινή οικονομική θέση που έχουν περιέλθει οι εμπορικές επιχειρήσεις και να βγάζουν αντίστοιχες αποφάσεις προς όφελός τους.
Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην 123/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (επισυνάπτεται στην παρούσα), το οποίο για πρώτη φορά δεν επιτρέπει έξωση για δυστροπία του μισθωτή (δηλαδή μη προσήκουσα καταβολή του μισθώματος) όταν έχει γίνει τακτική αγωγή για μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την έλλειψη υπαιτιότητας του μισθωτή και πραγματικά περιστατικά όπως η μείωση της εγχώριας τουριστικής κίνησης, η γενικότερη κάμψη που υφίσταται στην αγορά, η μείωση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων και η κάθετη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Το σκεπτικό του δικαστηρίου πηγαίνει ακόμη πιο πέρα, δηλαδή να διατηρηθεί έστω και προσωρινά η σχέση της μίσθωσης, κρατώντας τη ζωντανή και αποτρέποντας την απονέκρωση της.
Κατά συνέπεια, υπάρχει μία πολύ θετική εξέλιξη στη μάχη που δίνουν πολλοί συνάδελφοί μας για μείωση των ενοικίων τους απέναντι σε απρόθυμους ιδιοκτήτες.  Εφόσον καταθέσουν αίτηση στο δικαστήριο για μείωση του μισθώματος λόγω της κρίσης, μπορούν να επικαλούνται την σχετική απόφαση και να ζητήσουν την προσωρινή αναστολή του δικαιώματος των εκμισθωτών να τους εξώσουν, λόγω καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος.
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

            Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Καρανίκας