Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011       
Αρ. πρωτ.: Φ3 1618

Προς
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ

Κύριοι,
Δημοσιεύτηκε ο ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/3-10-2011), που επιβάλλει το ειδικό τέλος ακινήτων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 53 του παραπάνω νόμου, που επισυνάπτεται στην παρούσα, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου σε ακίνητα οικιακής ή εμπορικής χρήσης, με συντελεστή από 0,5 έως 16 ευρώ ανά τμ, ανάλογα με την τιμή ζώνης και με συντελεστή προσαύξησης από 1 έως 1,25 ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου.
Το τέλος επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες αλλά θα καταβάλλεται και από τους ενοικιαστές.  Όταν το καταβάλουν οι δεύτεροι, θα συμψηφίζεται αυτοδικαίως με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα προς τον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους, η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί πάροχοι διακόπτουν την παροχή και δεν επαναχορηγούν το ρεύμα μέχρι εξόφλησης του οφειλόμενου τέλους.  Παράλληλα, γνωστοποιούν τη διακοπή της σύνδεσης στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να κινηθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της οφειλής, κατά τον ΚΕΔΕ. Μέχρι να εξοφληθεί το ειδικό τέλος, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, αν η ΔΕΗ ή ο εναλλακτικός πάροχος δεν διακόψουν τη σύνδεση, τους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το οφειλόμενο τέλος, προσαυξημένο κατά 25%.  Για φέτος, το τέλος θα καταβληθεί έως τον Ιανουάριο του 2012 σε δύο δόσεις και θα βαρύνει τον κατά την 17-9-2011 κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ενώ για το 2012, το τέλος θα βαρύνει τον κατά την 28-4-2012 κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ποσό θα μοιράζεται αναλογικά.
Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, τα ακίνητα της Εκκλησίας που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών και λοιπών σκοπών τους, οι πρεσβείες και τα προξενεία, οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων και τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. 
Οι κατηγορίες που θα καταβάλλουν μειωμένη εισφορά (0,5 ευρώ ανά τμ) ή θα απαλλάσσονται από το τέλος, περιλαμβάνουν τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια άνεργους. Τα κριτήρια που εισάγονται αφορούν στο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, στην αξία, στην τιμή ζώνης και στο εμβαδό του ακινήτου.  Ο μειωμένος συντελεστής ή η απαλλαγή του τέλους δεν εφαρμόζονται για τις παραπάνω κατηγορίες εάν:
·        Το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 12.000 (με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο).
·        Η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ (με προσαύξηση 10.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο).
·        Το ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ ανά τμ.
·        Το ακίνητο είναι μεγαλύτερο των 120 τμ (προσαυξανόμενο κατά 20 τμ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τμ)
Αναμένουμε την προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα καθορίσει τον ειδικότερο τρόπο και την διαδικασία είσπραξης του τέλους, τη βεβαίωση και είσπραξη σε περίπτωση μη καταβολής και τις προϋποθέσεις επιστροφής του από τις ΔΟΥ, εφόσον το ακίνητο εξαιρείται.
Η ΕΣΕΕ αντιτάχθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυτόν τον κεφαλικό φόρο, ο οποίος επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους έλληνες πολίτες, αποστερώντας για ακόμη μία φορά αναγκαίους πόρους από τη χειμαζόμενη αγορά μας.  Υπενθυμίζουμε τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω τέλος είναι παντελώς παράνομο:
1.      Παραβιάζει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αρχής της αναλογικότητας.  H επιβολή του συναρτάται με τις τιμές ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη. 
2.      Επιφέρει ουσιαστικά τριπλή φορολόγηση για το ίδιο ακίνητο, επιπλέον του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
3.      Βαφτίστηκε «τέλος», για να ξεπερασθούν τα νομικά προβλήματα, ενώ δεν είναι ούτε ανταποδοτικό, ούτε αναλογικό, όπως θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και την πρακτική της Διοίκησης.
4.      Εισπράττεται, ως φόρος, από ένα ιδιώτη, όπως είναι η ΔΕΗ.
Εκτός των παραπάνω, καλό είναι να υπενθυμίζουμε στη ΔΕΗ ότι, ως καταναλωτές, έχουμε υπογράψει μαζί της σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο.  Ποτέ δεν της αναγνωρίσαμε το δικαίωμα να μας ζημιώνει, επιβάλλοντάς μας πρόσθετα έξοδα υπέρ τρίτων και μάλιστα με αμοιβή.
Η ΕΣΕΕ συστήνει, όταν καταβάλλετε το τέλος, να συνυποβάλλετε και την αντίστοιχη δήλωση επιφύλαξης, που μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας www.esee.gr
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

                                                                                               Με εντολή Προέδρου
                                                                                                 Αντώνης Μέγγουλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου