Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Δελτίο τύπου ΕΣΕΕ για ΣΣΕ


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Αρ. πρωτ: Φ2 Ε 1683

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Απαραίτητες διευκρινήσεις για το νέο πλαίσιο Συλλογικών Συμβάσεων - Καμία εξαίρεση των διατάξεων του νόμου για τα μέλη των Εμπορικών Συλλόγων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4024/2011, ο οποίος ρυθμίζει τα της εργασιακής εφεδρείας στον Δημόσιο Τομέα και περιέχει το νέο πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αναστέλλεται, για όσο διαρκεί το μεσοπρόθεσμο, η επέκταση με Υπουργική Απόφαση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων, στις οποίες μετέχει η ΕΣΕΕ, εκπροσωπώντας το εμπόριο, ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1876/1990.
Μέχρι τώρα, η επέκταση σήμαινε ότι οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που υπογράφουμε, πρακτικά ισχύουν για τους εργαζόμενους στο εμπόριο σε όλη τη χώρα.  Η κατάργηση όμως της επέκτασης δεν σημαίνει ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεσμεύουν μόνο τα μέλη μας, αφού εξαιρέσεις στον νόμο δεν προβλέπονται. Περί αυτού και για να σταματήσουν οποιεσδήποτε σκέψεις και ερμηνείες ότι τα μέλη μας τίθενται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα και άρα πολλοί ενδέχεται να αποχωρήσουν από τους Εμπορικούς Συλλόγους, ξεκαθαρίζουμε ότι κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν ισχύει.
 Το επιχείρημα αυτό έχει ήδη αποδυναμωθεί στην πράξη, καθώς οι αμοιβές των (λίγων) εργαζομένων στην κάθε Μμε επιχείρηση έχουν στην πράξη διευθετηθεί με την απευθείας συνεννόηση εργοδότη και εργαζόμενου για την υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας. 

Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου παρέχουν στα μέλη μας τις ίδιες, αν όχι περισσότερες, δυνατότητες, ώστε να είναι σύννομοι και να μην υστερούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τις εμπορικές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στη δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων.  Συγκεκριμένα, μπορεί πλέον, εντός της επιχείρησης, να συσταθεί ένωση προσώπων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό του προσωπικού.  Η ένωση αυτή μπορεί να υπογράψει με τον εργοδότη επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία υπερισχύει της κλαδικής, ακόμη και όταν έχει δυσμενέστερους όρους αμοιβής.  Μόνος περιορισμός για όλους ανεξαιρέτως τους εμπόρους είναι ότι η επιχειρησιακή σύμβαση δεν μπορεί να είναι κάτω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Η διαδικασία έχει ως εξής: Οι εργαζόμενοι ιδρύουν την ένωση προσώπων με ιδρυτική πράξη και ακολούθως απαιτούνται τα 3/5 των μελών της για να υπογραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση.  Αυτό αμέσως εγείρει το ερώτημα, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω των 5 εργαζομένων: Η απάντηση είναι ότι, πάλι μπορεί να συσταθεί η ένωση των εργαζομένων, αφού δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός (άρα απαιτούνται 2 εργαζόμενοι και πάνω), με τη διαφορά ότι, στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να συμφωνήσει το σύνολο των μελών της ένωσης.  Όταν προκύπτει ανάγκη να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση, η επίτευξη της ομοφωνίας δεν θα αποτελέσει πρόβλημα, δεδομένου ότι ήδη συμφωνούν οι εργαζόμενοι σε προτάσεις, όπως αυτές των ατομικών συμβάσεων εργασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε τα μέλη μας που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση, ότι μπορούν να  εφαρμόζουν την παραπάνω διαδικασία, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του νόμου.  Κατά τον τρόπο αυτό, ουδέν πρόβλημα υφίσταται με την ιδιότητα του μέλους Εμπορικού Συλλόγου και δεν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση ανταγωνιστικού μειονεκτήματος.
Η ΕΣΕΕ έχει ισχυροποιήσει τη θεσμική ιδιότητα του κοινωνικού εταίρου και συνομιλητή της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης και ο ρόλος της δεν περιορίζεται πλέον στην συμμετοχή της στις συλλογικές διαπραγματεύσεις αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της υποστήριξης των θέσεων και της επίλυσης των προβλημάτων του εμπορικού κόσμου της χώρας.  Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι η συνεπής συμμετοχή μας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτέλεσε τα τελευταία 20 χρόνια εργαλείο πρώτης γραμμής για την αναγνώριση του θεσμικού ρόλου του οργανωμένου εμπορίου στο κοινωνικό γίγνεσθαι και ανέδειξε την διαπραγματευτική μας ικανότητα απέναντι στην Πολιτεία, δυναμώνοντας τη φωνή του Μμε Έλληνα εμπόρου.  Έτσι  πρέπει και έτσι θα συνεχίσουμε.
  Ελπίζουμε να εξομαλυνθεί σύντομα η οικονομική κατάσταση και να γίνει δυνατό να επιστρέψουμε στο εργασιακό περιβάλλον που ίσχυε προ της έναρξης της κρίσης.
Παρακαλούμε να αποστείλετε στους συναδέλφους την παρούσα εγκύκλιο για την πλήρη και ορθή ενημέρωσή των επιλογών τους σύμφωνα με τον νέο εργασιακό νόμο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                Ο Πρόεδρος
   
        Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Καρανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου