Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Newsletter από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής


Newsletter

Τετάρτη,  09 Νοεμβρίου 2011

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του
·         Συνολικά 1.170 επενδυτικές προτάσεις στη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ

Συνολικά 1.170 επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» με τον συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων να φθάνει τα 192,8 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, προέρχονται από 750 υπό σύσταση επιχειρήσεις – ποσοστό 64% επί του συνόλου – και 420 υφιστάμενες επιχειρήσεις (το υπόλοιπο 36%). Η συνολικά δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 115,73 εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτει  κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκατ. ευρώ). Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν ένα ευρύτατο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων.  

·         Προς ρύθμιση και οι εμπορικές μισθώσεις ακινήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 204Α/15.9.2011 ο Νόμος 4013/2011 του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το άρθρο 15 του οποίου προβλέπει τη σύσταση τριμελών Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομό) για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με το ύψος των ενοικίων στις εμπορικές μισθώσεις.
 Με το νόμο αυτό η Πολιτεία αναθέτει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) το θεσμικό ρόλο της εκπροσώπησης των εκμισθωτών ακινήτων της χώρας μας σε πανελλήνιο επίπεδο, δηλαδή στις Επιτροπές Διαμεσολάβησης που θα συσταθούν αμέσως και στις 72 αντιπεριφέρειες της χώρας μας.
Ο νέος θεσμός θα δώσει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές ή (θεωρητικά προς το παρόν) τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα μίας εμπορικής μίσθωσης δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στις Επιτροπές και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για το ύψος του. Η Επιτροπή θα προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Δημοσίου στην κάθε αντιπεριφέρεια, η  ΠΟΜΙΔΑ θα ορίζει το μέλος που θα εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες και τον αναπληρωτή του, ενώ το τρίτο μέλος θα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των εκπροσώπων που θα προτείνονται από το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων που εδρεύουν σε κάθε αντιπεριφέρεια. Η απόφαση της Επιτροπής θα εφαρμόζεται άμεσα εφόσον γίνεται αποδεκτή και από τα δύο μέρη με Πρακτικό, διαφορετικά, θα εκδίδεται Πόρισμα το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τα Δικαστήρια εφόσον μία από τις δύο πλευρές προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αποτελεσματικότητά  των επιτροπών αυτών και να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκησή τους ώστε να μην κατακλυσθούν από αβάσιμες ή συνεχώς επαναλαμβανόμενες αναφορές που θα επιβράδυναν σημαντικά την έγκαιρη εκπλήρωση του έργου τους, για την άσκηση οποιασδήποτε αναφοράς απαιτούνται κατά το νομό οι εξής απαραίτητες προϋποθέσεις :
α) να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή της τελευταίας οικειοθελούς ή δικαστικής μείωσης ή προηγούμενης αναφοράς στην Επιτροπή για την ίδια μίσθωση και
β) να έχει προηγηθεί προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση προς την άλλη πλευρά, χωρίς ανταπόκριση.

·         Αύξηση 65% στις εξαγωγές Σεπτεμβρίου 2011

Στο ποσό των 1.921,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το Σεπτέμβριο 2011 έναντι 1.165,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 65,0%.  Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.211,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.171,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.364,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.044,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 30,7%. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε σε 2.799,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.116,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 10,2%.
Κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 18,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2010. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, μειώθηκε το ίδιο διάστημα κατά 11,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2010.

·         Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Επιμελητηρίου

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής οι εκλογές του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθούν στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011 στην Ιερισσό, στα Νέα Μουδανιά και στον Πολύγυρο αντίστοιχα, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
Σύμφωνα με το Νόμο εκλογικό δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (01/12/2010) και έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες μέχρι έτους 2010 συνδρομές τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου