Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Αγαπητοί συμπολίτες,
Η κυβέρνηση ψήφισε τον περασμένο Φεβρουάριο νόμο που ενοποιεί όλα τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία σε ένα, το οποίο ονομάζεται ΕΟΠΥΥ. Η έναρξη λειτουργίας του ταμείου αυτού μετατίθεται διαρκώς αν και  έπρεπε να λειτουργεί εδώ και 5 μήνες. Ταυτόχρονα συμβαίνουν τεράστιες εμπλοκές στην εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να κατανοήσουν πού πρέπει να απευθύνονται όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, τι παροχές θα έχουν και πώς θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους.


Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής προσπαθεί με το φυλλάδιο αυτό που είναι γραμμένο με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων να κατατοπίσει τους συμπολίτες μας στο δαιδαλώδες σύστημα του ΕΟΠΥΥ   και τους λόγους της κινητοποίησης των ιατρών.
 Τι είναι  ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
Ένα ενιαίο  σύστημα παροχής υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας περίθαλψης που θα αντικαταστήσει τα δίκτυα υγείας του  ΟΠΑΔ, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ,  του ΤΥΔΚΥ του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΕΤΑΑ κτλ

  
Πιθανόν δεν  περιλαμβάνεται ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ      
 Για ποιό λόγο γίνεται ;
Αποτελεί διοικητική μεταρρύθμιση με κύριο σκοπό  την μείωση των δαπανών.
      
Τι θα πει Πρωτοβάθμια περίθαλψη ;
Αφορά όλα τα προβλήματα  που δεν   χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο.
      
Από πότε ξεκινά ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
Θεωρητικά από 1/11/11.
       
Τι διαφορετικό προσφέρει από το παλιό  σύστημα ;
Επί της ουσίας θα μπορούν  πλέον όλοι ασφαλισμένοι των παραπάνω ταμείων να εξυπηρετούνται στο ΕΣΥ ,στο ΙΚΑ και σε όσους ιδιώτες ιατρούς συνάψουν σύμβαση.
      
Σε ποιους γιατρούς θα πηγαίνουμε πλέον  ;
Σε όσους είναι στον ΕΟΠΥΥ,  δηλαδή :
σίγουρα στο παλιό ΙΚΑ , στα κέντρα υγείας ,στα αγροτικά ιατρεία και σε όσους ιδιώτες δεχτούν να συνάψουν συμβάσεις.
 
Μπορώ να πηγαίνω σε όποιον  γιατρό  θέλω  δωρεάν ;
Μόνο εάν ο γιατρός σας έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
  
 Εάν ο γιατρός μου δεν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και θέλω να τον επισκεφτώ τι γίνεται  ;
 Πληρώνετε την επίσκεψη και μετά πάτε σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ για να γράψετε τα φάρμακα ηλεκτρονικά.
 
Πώς δηλώνω τον ιατρό ;
Δεν έχει ακόμα οριστεί ο τρόπος αλλά έχει οριστεί ο αριθμός ασφαλισμένων ανά ιατρό από 900 και πάνω, ανώτατο όριο δεν υπάρχει ……μπορεί και 10.000.
Πως κλείνω ραντεβού ;
Σε κεντρικό πανελλαδικό τηλέφωνο.
 
Ας υποθέσουμε  πώς σας τυχαίνει κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα  που είναι σοβαρό αλλά όχι επείγον και πρέπει να πάτε στον καρδιολόγο που έχετε επιλέξει. Ποιές ενέργειες θα κάνετε ;
 Θα πάρετε τηλέφωνο σε ένα κεντρικό νούμερο για όλη την Ελλάδα  που θα σας  ορίσει το ραντεβού. Δεδομένου ότι η απασχόληση του ιατρού  θα είναι 4ωρη και θα βλέπει 4 άτομα την ώρα σκεφτείτε εάν είστε ένας από τους 900 η τους 10.000 πότε θα κλείσετε ραντεβού …. Επιπλέον  τι δουλειά μπορεί να κάνει ένας γιατρός σε 15 λεπτά εάν θέλει 10 λεπτά για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. …
Αρκούν τα 15 λεπτά ανά  επίσκεψη ;
Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι αλλά συνήθως όχι .Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λάθους.
Μπορώ να πάω στον ιατρό εκτός του τετράωρου ;
Ναι, αλλά με πληρωμή.
Με τα φάρμακα τι γίνεται ;
Οι φαρμακοποιοί έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Τα ακριβά φάρμακα ;
Συγκεχυμένες οδηγίες, πιθανότατα από το ΙΚΑ.
Γιατί δεν συμφωνούν οι ιατροί ;
Επειδή
α)Αναπαράγει το   ΙΚΑ  με επιπλέον όλους τους ασφαλισμένους. Με αποτέλεσμα  εάν δεν συμβληθούν οι ιδιώτες ιατροί θα πρέπει  οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται στο παλιό ΙΚΑ και στο ΕΣΥ που είναι ήδη επιβαρυμένα χωρίς επαρκές προσωπικό. Σε συνδυασμό με το  ότι η  ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει τριπλασιάσει το χρόνο αναγραφής συνταγών  θα δημιουργηθούν εκρηκτικές λίστες αναμονών.
β)Λόγω των περικοπών προκύπτουν ζητήματα.
Ποιότητας φαρμάκων και υλικών .
Ποιότητας παροχών υγείας.
Ενίσχυσης του φαινομένου του χρηματισμού των επίορκων ιατρών.
Επιβίωσης ιδιωτών ιατρών.
 Γιατί αναστέλλουν οι ιδιώτες την σύμβαση με τον ΟΠΑΔ.;
Επισήμως δεν υπάρχει ΟΠΑΔ, από 1/1/11 ο ΕΟΠΥΥ δεν δέχεται τα χρέη των προηγουμένων  ταμείων. Ήδη οι συνάδελφοι παρέχουν κοινωνική πολιτική με τα σχεδόν 2  έτη δωρεάν εργασίας.
 Πως δουλεύει ένα ιδιωτικό ιατρείο ως τώρα ;
Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός συνάπτει συμβάσεις   με όσα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί κυρίως ΟΠΑΔ,ΤΥΔΚΥ ,και  ΟΓΑ - για τα υπόλοιπα ταμεία  χρειάζονται συνήθως γνωριμίες-   και δέχεται να βλέπει τους ασφαλισμένους έναντι κάποιας αμοιβής.
     
Ποιά είναι  η αμοιβή του ιατρού ;
·         Στο ΙΚΑ 20 ευρώ τον ασθενή  από τον Φεβρουάριο του 2011  μέχρι  80 ασθενείς το μήνα,
·         στον ΟΑΕΕ μόνο σε συγκεκριμένους  ιατρούς μέχρι 1000 ευρώ εφόσον τον δηλώνουν πάνω από 1000 άτομα ,
·         στον  ΟΠΑΔ 20 ευρώ ανά ασθενή, 
·         ο ΟΓΑ δεν δίνει αμοιβή, 
·         και το ΕΤΑΑ 20 ευρώ ανά ασθενή
·
 Πότε πληρώνουν τα ταμεία.;
 Το ΙΚΑ σε 40 ημέρες ,ο ΟΑΕΕ κάθε μήνα, ο ΟΠΑΔ σε 12 με 24 μήνες ,το ΕΤΑΑ και  ΤΑΥΤΕΚΩ  σε 3 χρόνια
     
Τι θα γίνεται  με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ;
Πλέον θα συνάπτουν συμβάσεις  με αμοιβή που θα εξαρτάται από τα άτομα  τα οποία θα δηλώνουν τον ιατρό .Δηλαδή εάν δηλώσουν 900 άτομα ένα γιατρό η αμοιβή του θα είναι περίπου 1000 ευρώ (εφορία 200 ευρώ,  ασφάλεια 250 ευρώ, ενοίκιο ιατρείου, αναλώσιμα, έξοδα για την οικογένεια ) το  ανώτατο όριο είναι 2000 ευρώ εάν προτιμηθεί από 2500 ασθενείς και άνω  (εφορία 400ευρώ ,ασφάλεια 250 ευρώ  κτλ) ..έτσι η αμοιβή των 20 ευρώ γίνεται περίπου 0,8.   
      
 Τι γίνεται με τα νοσοκομεία ;
Η περιστολή των δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την:
Έλλειψη υλικών. 
Η επιλογή  των πιο φτηνών  φαρμάκων και υλικών  οδηγεί σε φτηνή ιατρική.
Μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας των εφημεριών έτσι ώστε να είναι λιγότεροι ιατροί  ανά εφημερία .
Συνεχή συρρίκνωση του προσωπικού.
Τα νέα υπέρογκα νοσήλια καθιστούν αδύνατη πλέον την πρόσβαση στους ανασφάλιστους.
Τα νοσήλεια αυξήθηκαν 300% με αποτέλεσμα εάν μια επέμβαση στοίχιζε 500 ευρώ στο ταμείο τώρα θα κοστίζει 3000……
   
 Οι ρυθμίσεις στην υγεία αφορούν όλους μας αφού  η παροχή υγείας θα γίνει χειρότερη για όλους  μας. Θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την ποιότητα.
Εμείς σαν κλάδος δεν αγωνιζόμαστε πια για την διατήρηση των συμφερόντων μας αλλά για την επιβίωση μας και να διώξουμε την  επικίνδυνη και φτηνή  ιατρική του ποδαριού που επιβάλλει η πολιτεία στα ιατρεία μας και στο ΕΣΥ.

  Ζητούμε συγνώμη για πιθανές ταλαιπωρίες που μπορεί να υποστείτε λόγω των κινητοποιήσεών μας, να γνωρίζετε  όμως ότι προσπαθούμε να είναι όσον το δυνατόν  λιγότερες.

Με  εκτίμηση
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου