Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Κεφαλικός ελάχιστος φόρος 1.000 € για ελεύθερους επαγγελματίεςΠρόταση-σοκ για την επιβολή ενός ελάχιστου φόρου 1.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να βρει μέτρα τα οποία θα συμπληρώσουν τον κατάλογο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων συνολικού ύψους 13,5 δισ. ευρώ, που αφορούν στη διετία 2013-2014. Η πρόταση, η οποία έχει συζητηθεί στο υπουργείο, προβλέπει, συγκεκριμένα, την αντικατάσταση του σημερινού τέλους επιτηδεύματος των 500 ευρώ με έναν...
ελάχιστο ετήσιο φόρο άσκησης επιτηδεύματος ύψους 1.000 ευρώ, ο οποίος θα συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει από την εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού συντελεστή 35% στο συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία.
Σίγουρο το χιλιάρικο
Αν ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει για μια επιχείρηση ή έναν ελεύθερο επαγγελματία, βάσει του συντελεστή 35%, είναι χαμηλότερος των 1.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει στην εφορία το ποσό των 1.000 ευρώ. Αν ο φόρος είναι μεγαλύτερος των 1.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας θα καταβάλει κανονικά το φόρο που προκύπτει! Για παράδειγμα, εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώσει ετήσιο καθαρό εισόδημα 2.000 ευρώ, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα πρέπει να πληρώσει κανονικά, βάσει του συντελεστή 35%, θα είναι 700 ευρώ (2.000 ευρώ Χ 35% = ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, η επιβάρυνση του επαγγελματία θα προσαυξάνεται κατά 300 ευρώ, ώστε να φθάσει στο επίπεδο του ελάχιστου φόρου των 1.000 ευρώ. Εάν ο επαγγελματίας δηλώσει εισόδημα 3.000 ευρώ, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα οφείλει να πληρώσει με βάση το συντελεστή 35% θα είναι 1.050 ευρώ (3.000 ευρώ Χ 35% = 1.050 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, θα πληρώνει τον κανονικό αναλογούντα φόρο των 1.050 ευρώ, διότι ο φόρος αυτός είναι υψηλότερος του ελάχιστου πληρωτέου ποσού των 1.000 ευρώ.
Η επιβολή ενός ελάχιστου φόρου επιτηδεύματος συμψηφιζόμενου με το φόρο εισοδήματος ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για παράδειγμα, στην Αυστρία επιβάλλεται ετήσιος ελάχιστος φόρος 1.900 ευρώ σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία, με τη μορφή ενός ετήσιου τέλους άσκησης επαγγέλματος.
Ο σκοπός
Ουσιαστικά, η πρόταση να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και στη χώρα μας έχει ως βασικό της στόχο να αποτρέψει τον κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων, ο οποίος ελλοχεύει εξαιτίας της εφαρμογής του πολύ υψηλού συντελεστή φορολόγησης 35% στα καθαρά εισοδήματα όλων των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελευθέρων επαγγελματιών από τη χρήση του 2013. Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο πολύ σοβαρό ενδεχόμενο πολλοί επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, να επιδιώξουν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τα δηλούμενα καθαρά εισοδήματά τους για το έτος 2013, μην εκδίδοντας αποδείξεις ή καταχωρίζοντας ανύπαρκτες δαπάνες στα βιβλία τους, ώστε να αποφύγουν την πληρωμή των πολύ μεγάλων ποσών φόρου εισοδήματος που θα προκύπτουν πλέον από την επιβολή του συντελεστή 35% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα.
Τσιμπίδα για τους… μικρούς
Με την επιβολή του ελάχιστου ποσού φόρου των 1.000 ευρώ εκτιμάται, δηλαδή, ότι θα διασφαλιστεί η είσπραξη «τετραψήφιου» ποσού φόρου εισοδήματος ακόμη κι από μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα δηλώσουν ετήσια καθαρά εισοδήματα χαμηλότερα των 2.857,14 ευρώ που είναι το ποσό εισοδήματος στο οποίο αντιστοιχεί φόρος 1.000 ευρώ με την εφαρμογή του συντελεστή 35%. Επιπλέον, με το μέτρο αυτό, θα διασφαλιστεί η είσπραξη φόρου εισοδήματος 1.000 ευρώ ακόμη κι από επιτηδευματίες που θα δηλώνουν μηδενικό εισόδημα ή ζημιές!
Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει την επιβολή «κεφαλικού φόρου» σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτιμάται ότι μπορούν να εξασφαλιστούν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου