Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Παράταση έως 31/10 για ξεχασμένες δηλώσεις

forologikes_dilwseis
Ευκαιρία έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις «ξεχασμένες» φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου αλλά με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, δόθηκε παράταση για έναν ακόμα μήνα.

Η ρύθμιση αφορά: ρύθμιση αφορά:

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι καταβολής φόρου εισοδήματος, αλλά δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου μπορούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 2010, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

2. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων με απαλλαγή από τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα ή με σημαντική μείωση στους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα, για φορολογικές υποχρεώσεις. Για τις παραπάνω δηλώσεις υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2010 και η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει μέχρι και τις 14/7/2011, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις.
Στην περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος. Εάν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου