Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Κι άλλα χαράτσια με το Εθνικό ΦορολογικόΝέο σοκ περιμένει εκατομμύρια φορολογούμενους και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προωθήσει ένα ακόμη νομοσχέδιο-μαμούθ, με ρυθμίσεις που θα προκαλούν κι άλλες σημαντικές αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα, την περιουσία και την ιδιωτική κατανάλωση.
Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι που παρέχουν υπηρεσίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες....
ιδιοκτήτες ακινήτων, κάτοικοι νησιών, εταιρείες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών, που ευελπιστεί ότι με τη νέα αυτή φοροκαταιγίδα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα έσοδα των κρατικών προϋπολογισμών των ετών 2012-2014.
Αναλυτικότερα, ο υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος σχεδιάζει -χρησιμοποιώντας τον… λεκτικό “μανδύα” της “καθιέρωσης Εθνικού Φορολογικού Συστήματος”- να προωθήσει νέα φορολογικά μέτρα τα οποία θα προβλέπουν ότι:


1) Τα φορολογητέα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομικά εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα δεν θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συναθροιζόμενα με τυχόν λοιπά εισοδήματά τους από άλλες πηγές (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες κλπ.), αλλά θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, με συντελεστή φόρου 20%, ίδιο με αυτόν που ισχύει για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες! Αυτό σημαίνει ότι για τους φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα καταργηθεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος, με συντελεστή 20%.

2) Θα εφαρμοστούν “αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού ελάχιστων ορίων φορολογητέου εισοδήματος” για όλες τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, τις ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέτοια κριτήρια θα είναι, για παράδειγμα, το πραγματικά καταβαλλόμενο ή το τεκμαρτό ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης ή η λεγόμενη μισθωτική αξία της επαγγελματικής εγκατάστασης, τα ελάχιστα όρια αμοιβών των μισθωτών απασχολούμενων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ., δηλαδή ποσά που θα προσδιορίζουν για κάθε μικρομεσαίο επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία ένα μίνιμουμ εισόδημα βάσει του οποίου θα θεωρείται βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματος. Επιπλέον, το ύψος του ελάχιστου ορίου εισοδήματος θα προσαυξάνεται περαιτέρω με κριτήρια την εμπορικότητα της περιοχής στην οποία ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και με βάση τα έτη άσκησης και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον το δηλούμενο, βάσει λογιστικού προσδιορισμού, εισόδημα του επιτηδευματία είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εισοδήματος που θα προσδιορίζουν τα “αντικειμενικά κριτήρια”, αυτός θα φορολογείται με βάση το προσδιοριζόμενο από τα “αντικειμενικά κριτήρια” εισόδημα. Όποιο από τα δύο ποσά εισοδήματος είναι το μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ο οποίος -όπως προαναφέραμε- θα γίνεται πλέον αυτοτελώς, με συντελεστή 20% και χωρίς να προβλέπεται πλέον αφορολόγητο όριο.

3) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (οι οποίοι -ως γνωστόν- δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και κατά την πώληση των προϊόντων τους στους εμπόρους λαμβάνουν τιμολόγια αγοράς) θα αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επιτηδευματίες! Αυτό σημαίνει ότι περίπου 300.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα υποχρεωθούν να πληρώνουν κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ, ενώ παράλληλα θα φορολογούνται με το νέο επαχθέστερο καθεστώς που εξετάζεται να ισχύσει για τους επιτηδευματίες, δηλαδή με συντελεστή 20% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε χρόνο με βάση αντικειμενικά κριτήρια! Σε μια τέτοια περίπτωση, όλοι οι αγρότες θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος ενώ μέχρι σήμερα πολλοί από αυτούς απαλλάσσονται από τη φορολογία, λόγω του ότι τα τεκμαρτά ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προκύπτουν από το αντικειμενικό σύστημα που εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών είναι συνήθως χαμηλότερα από το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, που μέχρι τη χρήση του 2010 ήταν 12.000 ευρώ.

4) Το ελάχιστο όριο ετήσιου ατομικού εισοδήματος -πραγματικού ή τεκμαρτού- πάνω από το οποίο επιβάλλεται η “ειδική εισφορά αλληλεγγύης”, δηλαδή το αφορολόγητο όριο της “ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης”, θα μειωθεί από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ. Η μείωση του ορίου αυτού θα ισχύσει πιθανότατα από το 2012 ή από το 2013. Ουσιαστικά, το αφορολόγητο όριο της εισφοράς θα εξομοιωθεί με το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Συνεπώς, από το επόμενο ή από το μεθεπόμενο έτος η “ειδική εισφορά αλληλεγγύης” θα επιβάλλεται σε όσους αποκτούν ετήσια ατομικά εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι με τη μείωση του αφορολογήτου αυτού θα υποχρεωθούν να πληρώνουν κάθε χρόνο “ειδική εισφορά αλληλεγγύης” 1% επί του συνολικού ατομικού εισοδήματός τους άλλοι 500.000 φορολογούμενοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι!

5) Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου θα καταργηθούν, πιθανότατα από το 2012. Σήμερα, στα νησιά του Αιγαίου -πλην Κρήτης- ισχύουν συντελεστές ΦΠΑ μειωμένοι κατά 30% σε σύγκριση με αυτούς που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στα νησιά του Αιγαίου εφαρμόζεται υψηλός συντελεστής ΦΠΑ 16%, αντί 23% που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα, μειωμένος συντελεστής 9%, αντί 13%, και υπερμειωμένος συντελεστής, 5% αντί 6,5%. Από τους μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου εξαιρούνται σήμερα μόνο τα τσιγάρα και τα αυτοκίνητα. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει να καταργήσει αυτούς τους μειωμένους συντελεστές. Το αποτέλεσμα θα είναι να σημειωθούν ανατιμήσεις από 3,6% έως και 6% στα προϊόντα που διακινούνται και στις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

6) Οι πρόσθετες φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις φόρων που ισχύουν για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων θα καταργηθούν. Συγκεκριμένα, θα πάψουν να ισχύουν οι παρακάτω ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από το 1997 σε 82 μικρά νησιά της χώρας:
α) Η εφαρμογή βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος αυξημένου κατά 50%, δηλαδή 7.500 ευρώ αντί 5.000 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στα συγκεκριμένα νησιά.
β) Η εφαρμογή συντελεστών φορολόγησης μειωμένων κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στα νησιά αυτά από νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου.
γ) Η εφαρμογή μειωμένων κατά 40% φορολογικών συντελεστών για αγορές ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων στα συγκεκριμένα νησιά, οι οποίες γίνονται από φυσικά πρόσωπα-μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών.
δ) Η μείωση κατά 40% του φόρου για γονικές παροχές ακινήτων που βρίσκονται στις προαναφερθείσες περιοχές, εφόσον οι δικαιούχοι των παροχών είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών.

7) Θα καταργηθούν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

8) Τα εισοδήματα από ακίνητα, δηλαδή τα μισθώματα και τα τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κτισμάτων, θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 10% ή 20% από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, τα εισοδήματα από ακίνητα θα πάψουν να αθροίζονται με τα εισοδήματα από άλλες πηγές που αποκτούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και δεν θα φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα! Για τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα από μισθώματα, δεν θα ισχύει κανένα αφορολόγητο όριο!

9) Θα καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει έκπτωση αποσβέσεων χωρίς δικαιολογητικά για ποσό ίσο με το 5% των εισοδημάτων που προέρχονται από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές ή ίσο με το 3% των εισοδημάτων που προέρχονται από οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

10) Θα περικοπούν φοροαπαλλαγές για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και για τρίτεκνους και πολυτέκνους. Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικας μπαίνουν, μεταξύ των άλλων, οι διατάξεις που προβλέπουν:
α) αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ για γονικές παροχές, καθώς και για κληρονομιές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλον
β) αφορολόγητα όρια για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές πρώτης κατοικίας, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ εάν ο αποκτών την κατοικία είναι άγαμος και σε 250.000 ευρώ εάν ο αποκτών την κατοικία είναι έγγαμος και προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα
γ) φορολογικές απαλλαγές κατά την αγορά ΙΧ αυτοκινήτου από τρίτεκνους και πολυτέκνους. Εφ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


ΠΗΓΗ:  ΑΕΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου