Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42  - 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Αρ. πρωτ: Φ2.Ε.466            

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κύριοι,

            Με την παρούσα και ενόψει των εορτών του Πάσχα, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους που απασχολεί.  Η σχετική υποχρέωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο.
Το Δώρο Πάσχα και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 ν. 1082/1980, καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, όπου προβλέπεται ότι:
·        Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την αρχή του έτους.
·        Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.
·        Η καταβολή του Δώρου γίνεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. Δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/1945, όπως ισχύει.  Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή της Επιθεώρησης Εργασίας ή της Αστυνομικής Αρχής ή της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων.  Οι κυρώσεις προβλέπουν φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.  Να επισημανθεί δε ότι ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στους Εμπορικούς Συλλόγους, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους και να επιδείξουν την δέουσα προσοχή για την καταβολή του σχετικού Δώρου στους εργαζόμενούς τους.

                                                                                    Με εντολή Προέδρου,

                                                                                    Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής ΕΣΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου